Pracownia architektury krajobrazu PARK
Rafał Nastalski

Pracownia Architektury Krajobrazu PARK jest prowadzona przez Rafała Nastalskiego w oparciu o jego gruntowne wykształcenie kierunkowe i długoletnie doświadczenie.

Firma powstała w 1991 roku i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się kompleksowym projektowaniem zagospodarowania terenów zieleni, obsługą inwestycyjną, nadzorem nad realizacja projektu, nadzorem autorskim, a nawet kierowaniem pracami przy urządzaniu terenów zieleni.

Każdy projekt tworzony jest indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta.

Firma prowadzi działalność głównie na terenie Pomorza.

Pracownia współpracuje z renomowanymi firmami z branż pokrewnych (wykonawczymi oraz z dostawcami wysokiej jakości materiałów, również materiału roślinnego).